Menu

Toenemende rol van de overheid in het privaat bouwrecht:

Onder andere via de energieprestatieregelgeving en het vergunningenbeleid grijpt de overheid in op uw bouwproject.

Via de energieprestatieregelgeving legt de overheid eisen op aan de thermische isolatie van bouwonderdelen, de energieprestatie van het gebouw en het binnenklimaat (bv. eisen inzake ventilatie). Deze eisen worden steeds strenger en impliceren ook bepaalde informatieverplichtingen die o.a. moeten worden nageleefd bij vastgoedtransacties.

Ook met het vergunningenbeleid bepaalt de overheid wat én hoe er kan worden gebouwd. Door de schaarser wordende ruimte, wordt toezicht van de overheid hier steeds groter. Hierbij speelt de invloed van de lokale overheden (steden en gemeenten) een steeds belangrijkere rol omdat hun bevoegdheden in deze materie met de jaren steeds groter zijn geworden.

De 3 Advocaten volgen deze evoluties op de voet en staan u bij in procedures m.b.t. vergunningendossiers, overtredingen van de stedenbouwkundige voorschriften, …

Contacteer ons