Menu

Meerwaarde van de advocaat voor en tijdens de uitvoering van de werken

Zowel buiten als in de rechtbank hebben De 3 Advocaten reeds meermaals hun nut bewezen en hebben wij in de loop van de jaren een uitgebreide ervaring opgedaan die ook u van dienst kan zijn. Hoe?

Voorbereiding en onderhandelingen.

Zoals bij iedere belangrijke investering, is ook bij de aanvang van een bouwproject een voorafgaand juridisch advies van groot belang: voordat de definitieve overeenkomsten worden ondertekend, kunnen De 3 Advocaten contractsvoorstellen doornemen, aanpassingen voorstellen en de contracten van de verschillende spelers op elkaar afstemmen.

Bovendien kunnen De 3 Advocaten ook de solvabiliteit van uw aannemer, promotor, … nagaan. Hierbij wordt verder gegaan dan de loutere controle van de fiscale of sociale inhoudingsplicht van uw aannemer, zodat u op termijn minder kans heeft om met een insolvabele contractspartij te worden geconfronteerd waarbij de door u betaalde voorschotten werden opgesoupeerd.

In de praktijk merken wij op dat deze investering zichzelf snel terugverdient: bepaalde problemen kunnen immers op voorhand worden vermeden, terwijl de oplossing achteraf veel meer zou kosten en veel langer zou duren. Zo kan bv. worden overwogen om een regeling te voorzien in geval van vertragingen in de uitvoering van de werken.

Tijdens de uitvoeringsfase

Een advocaat staat niet noodzakelijk gelijk aan een gerechtelijke procedure: onze tussenkomst kan buitengerechtelijk zijn, bijvoorbeeld door de opmaak en opvolging na een duidelijke ingebrekestelling, maar ook door de organisatie van een minnelijke expertise tussen partijen, (vertrouwelijke) onderhandelingen tussen advocaten,... De loutere tussenkomst volstaat vaak om de discussie tussen de verschillende spelers in het bouwproces te deblokkeren.

In andere gevallen is een beroep op de rechtbank echter noodzakelijk en moet via gerechtelijke weg de aanstelling van een gerechtsdeskundige worden gevraagd of wil de bouwheer de overeenkomst doen uitvoeren (of er juist zo snel mogelijk van af). Mogelijks is er ook schade die moet worden vergoed.

Contacteer ons