Menu

Meer- en minderwerk

Meer- en minderwerken blijken in de praktijk een bron van conflicten te zijn omdat hier op voorhand weinig of geen afspraken worden gemaakt.

Meerwerken zijn de extra, niet begrote werken, die tijdens de aannemingsopdracht worden uitgevoerd. De tegenhanger hiervan zijn dan de minderwerken: dit is werk dat wel werd begroot, maar dat uiteindelijk is komen te vervallen.

Meer- en minderwerken kunnen uiteindelijk worden verrekend (bv. onder de vorm van een verrekeningsstaat), waarbij de aard van de aannemingsovereenkomst en de wijze van prijsbepaling een belangrijke rol spelen.

Wanneer u als aannemer of bouwheer geconfronteerd wordt met meer- of minderwerken is het dan ook aangewezen om De 3 Advocaten hiervoor te contacteren teneinde na te gaan of deze aanspraken wel correct zijn.

Contacteer ons