Menu

Bijstand bij schadedossiers: deskundigenonderzoek en verzekeringen.

Veel bouwdossiers handelen over bouwschade waarbij verschillende spelers zijn betrokken: de aannemer en onderaannemers, de architect, een studiebureau, …. Elk van deze bouwprofessionals heeft vaak ook zijn eigen verzekering. In de praktijk leidt dit vaak tot een deskundigenonderzoek.

Bovendien dient ook steeds te worden nagegaan over welke verzekering de betrokken partijen beschikken: is er sprake van een BA Uitbating, een Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) al dan niet met een verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid, …

Om uit te maken wie de technische aansprakelijkheid draagt is vaak een deskundigenonderzoek noodzakelijk. Een deskundigenonderzoek kan via de gerechtelijke weg en desnoods zelfs in kort geding worden gevorderd wanneer de zaak urgent is. In dit geval zal een gerechtsdeskundige worden aangesteld of zal rechtbank ter plaatse komen met technische bijstand.

Dergelijke onderzoeken kunnen ook buiten de rechtbank om gebeuren onder de vorm van een minnelijke expertise. De 3 Advocaten beschikken over de juiste expertise om dergelijk onderzoeken op te starten en in goede banen te leiden zodat uw belangen te allen tijde worden verdedigd.

Contacteer ons