Menu

Bestek, meet- en vorderingsstaat

In bouwprojecten wordt vaak met bestekken, meet- en vorderingsstaten gewerkt. Wat houdt dit in?

Een bestek, lastenboek of lastenkohier is een gedetailleerde technische beschrijving van het werk met opgave van de te gebruiken materialen, tekeningen, de kwaliteitseisen, de bedongen voorwaarden, de kosten, ed. Het bestek vormt het uitgangspunt voor de aannemingsovereenkomst en de controle van de (kwaliteit van de) uitgevoerde werken.

Een meetstaat is (kortweg) een gedetailleerde opmeting van de hoeveelheden materialen die bij een werk worden gebruikt.

Een vorderingsstaat hangt samen met de wijze van tussentijdse afrekening tussen aannemer en bouwheer: naar gelang de vordering van de werken zal de aannemer (bv. maandelijkse) opvragingen doen bij de bouwheer. Hiervoor kan bij iedere opvraging een vorderingsstaat worden opgemaakt die gelinkt is aan het bestek van de uitgevoerde werken en de daarin overeengekomen sommen.

Contacteer ons