De 3 advocaten

Advocatenkantoor De 3 Advocaten

"De 3 Advocaten" advocatenkantoor biedt juridische dienstverlening voor zowel de particulier/bouwheer, aannemers, architecten, projectontwikkelaars, studiebureaus en hun respectievelijke verzekeraars in het privaat bouwrecht en het aannemingsrecht.

De constructie van een onroerend goed kan aanleiding geven tot diverse geschillen, waarbij de verschillende betrokken partijen vaak zeer uiteenlopende meningen hebben omtrent meerwerken, opleveringen, de oorzaak en omvang van schadegevallen alsmede over de aansprakelijkheden.

Deze problematieken vereisen een gedegen kennis van het privaat bouwrecht en aannemingsrecht. "De 3 Advocaten" advocatenkantoor beschikt over de know-how inzake de diverse soorten bouwcontracten, aannemingscontracten, architectencontracten alsmede over de te volgen procedures en dit zowel vóór als na de contractsluiting.

Op het vlak van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, behandelt “De 3 advocaten” eveneens elke vraag of geschil betreffende de uitvoering van de toegewezen werken, onder meer rond de eerbieding of overschrijding van de uitvoeringstermijn, een stillegging door de aanbestedende overheid, het stellen van een schadevergoedingsclaim, geschillen omtrent aansprakelijkheid,…

Ook de aankoop/verkoop en verhuur van gebouwen, appartementen en grond vereist bijzondere aandacht. U kan alle adviezen krijgen inzake de in acht te nemen formaliteiten bij de transactie van Uw onroerend goed.

Problemen betreffende appartementsmede-eigendom of geschillen met de syndicus kunnen uw wooncomfort ernstig hypothekeren. "De 3 Advocaten" heeft uitgebreide ervaring op dit vlak.

“De 3 Advocaten” advocatenkantoor is eveneens onderlegd in stedenbouwkundige dossiers met procedures in het kader van weigering/verzet tegen stedenbouwkundige vergunningen voor de Bestendige Deputaties alsook in procedures tot nietigverklaring en schorsing voor de Raad van Vergunningsbetwistingen.

De meerwaarde van een advocaat opzichtens andere spelers op de markt is de mogelijkheid tot vertrouwelijke onderhandelingen en bemiddeling. Komt er geen minnelijke regeling tot stand, dan kan “De 3 Advocaten” advocatenkantoor u vertegenwoordigen voor de bevoegde Rechtbank en met kennis van zaken bijstaan in het kader van gerechtelijke expertises na vonnis.

De 3 Advocaten contacteren

Hoofdkantoor: Markt 41, 9700 Oudenaarde
Bijkantoor: Smisstraat 25, 9660 Brakel
Tel: (+32) 055 301 333
Fax: (+32) 055 305 333
E-mail: info@de3advocaten.be
Facebook:
LinkedIn: